Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu.

Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu.

Có những lúc chúng ta cần phát huy điểm mạnh và có những lúc chúng ta cần khắc phục điểm yếu. Vì nếu để ý chúng ta sẽ thấy có những lúc thành công là do những điểm mạnh được phát huy; nhưng có những lúc chúng ta rơi xuống vực thẳm chỉ vì một hai điểm yếu cố hữu bùng phát ra mà mình không nhìn nhận được nó thì nó đánh gục mình. Nó giống như một chiếc thuyền rất to nhưng đôi khi chỉ vì một vài cái lỗ mọt, lỗ thủng mà mình không nhận ra, lâu ngày nó vỡ ra thì chìm cả một chiếc thuyền. 

Vậy nên phát huy điểm mạnh thì bạn mới chỉ đi được một nửa, khắc phục được điểm yếu là đi thêm được một nửa còn lại. Theo quan điểm của đạo học, thì khắc phục điểm yếu quan trọng hơn phát huy điểm mạnh. Theo quan điểm của một nhà doanh nghiệp để kiếm tiền, thì phát huy điểm mạnh quan trọng hơn khắc phục điểm yếu, đó là lý do vì sao rất nhiều doanh nghiệp phát huy điểm mạnh họ thành công nhưng vì điểm yếu họ không vá, họ dùng điểm mạnh của người này để hỗ trợ người kia, nên bản chất mỗi người vẫn còn điểm yếu nên trong cuộc sống họ vẫn gặp nhiều trục trặc, họ thành công về tiền bạc nhưng trong cuộc sống vẫn không ai bù cho họ, nên họ có thành công mà không có hạnh phúc.

Write a Comment