CHỦNG VÂN TAY AR: KHI SỰ ĐỐI LẬP GIAO THOA!

CHỦNG VÂN TAY AR: KHI SỰ ĐỐI LẬP GIAO THOA!

Arch là chủng vân tay đại diện sự đơn giản an toàn, truyền thống, tỉ mỉ, luôn tuân thủ qui trình và nguyên tắc, làm việc theo thói quen và lặp đi lặp lại. (hình dạng như ngọn núi, ngọn đồi)

Radial Loop là thì ngược lại hoàn toàn, lại là chủng vân tay nổi tiếng với sự phá cách, sáng tạo, bốc đồng, luôn thích phá vỡ và đi ngược lại nguyên tắc, đề cao sự sáng tạo, tự do. (hình dạng như thác nước – đổ về phía ngón cái)

Vậy sự kết hợp của 2 chủng vân tay Radial Loop và Arch cùng xuất hiện trên tính cách một con người thì sao nhỉ? Câu trả lời là thậm chí có một dạng vân tay kết hợp giữa cả hay chủng vân tay này.

Sau đây là vài đặc điểm của chủng vân kết hợp AR (cũng có thể gọi là RA), hoặc người cùng lúc có cả 2 chủng vân tay Arch và Radial Loop:

1 – Vừa mang xu hướng HIỆN ĐẠI và PHÁ CÁCH từ phía chủng Radial Loop và vừa mang sự AN TOÀN và TRUYỀN THỐNG từ phía chủng Arch.

2 – Người có dạng vân tay kết hợp này hoặc có cả 2 dạng vân tay này sẽ cảm giác như có 2 CON NGƯỜI ở nội tại bản thân, tranh đấu với những sự kiện diễn ra của bản thân

3 – Họ mang sự uy tín của bản thân, trách nhiệm của bản thân và đi kèm với sự bốc đồng trong đó.

4 – Bản thân sẽ luôn CẨN TRỌNG nhưng cũng có nhưng suy nghĩ và hành động LIỀU LĨNH khiến người khác ngỡ ngàng.

5 -Tư duy PHỨC TẠP HÓA song song với sự ĐƠN GIẢN HÓA của cá nhân. Có những việc không ai hiểu thì hiểu, có những việc ai cũng hiểu thì lại không.

6 – Quyết tâm làm và thích nghiên cứu gì sẽ nghiên cứu đến tận cùng vấn đề đó, càng bí hiểm lạ lùng họ càng thích đào sâu nghiên cứu.

7 – Hay hỏi :”Tại sao?”, tranh luận với những người này rất mệt, vì cái lý lẽ của họ rất “cụt” và “bất cần”.

8 – Khi bị kích bác, dồn nén sẽ trở nên rất bốc đồng và nóng tính.

Bạn có vân tay AR không?

Write a Comment