ĐIỀU GÌ ĐANG NGĂN CẢN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DÒNG VÂN TAY LOOP & ARCH?

ĐIỀU GÌ ĐANG NGĂN CẢN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DÒNG VÂN TAY LOOP & ARCH?

Unar Loop

 • Sống lãng mạn và tình cảm nên dễ mủi lòng trước than vãn, khó khăn của người khác.
 • Có xu hướng thiết lập tiêu chuẩn, quan điểm dựa trên cảm xúc hoặc ấn tượng cá nhân.
 • Công việc kế hoạch có thể bị trì hoãn vì lối sống tình cảm. Dễ bị cảm xúc chi phối, mong manh dễ vỡ, hay thay đổi.
 • Luôn quan tâm đến cảm nhận, đánh giá của người khác về mình.
 • Làm việc theo cảm tính. Bị ảnh hưởng bởi môi trường

Radial Loop

 • Không quan tâm đến cách đánh giá của người khác, chỉ làm những điều họ muốn làm.
 • Sống và làm việc theo cảm hứng, nên dễ ảnh hưởng tiến độ.
 • Kỷ luật tự giác chưa cao, không theo bất kỳ chuẩn mực nào, cần người động viên.
 • Luôn thể hiện cái tôi, nên dễ chủ quan và mất cơ hội học hỏi cái hay từ người khác.
 • Có xu hướng phản ứng ngược, hay phản đối các ý kiến đóng góp từ người khác nên dễ bị cô lập.
 • Tư tưởng chống đối, không bao giờ thỏa hiệp với những gì mà họ không mong đợi.
 • Lập dị, chán ghét những việc bình thường. Nếu xây dựng thì rất tốt, phá hoại thì rất nguy hiểm.
 • Thiếu thực tế, ảo tưởng khi còn trẻ. Hay gây sốc, hay phản biện

ARCH

 • Có xu hướng che giấu cảm xúc, tĩnh lặng, có thói quen phòng thủ.
 • Thường nguyên tắc đến máy móc.
 • Đa nghi nhưng hào phóng khi đã tin tưởng.
 • Hay đề phòng nên dễ đánh mất cơ hội.
 • Chỉ tin vào trải nghiệm của bản thân, không tin trải nghiệm của người khác.

Cùng nhau thảo luận cách thức để Loop và Arch vượt qua những rào cản này nhé!

Write a Comment