Giới thiệu mô hình GROW (mô hình khai vấn coaching)

Giới thiệu mô hình GROW (mô hình khai vấn coaching)

Mô hình GROW là một mô hình khai vấn (Coaching) cơ bản. Bằng cách trả lời cho những câu hỏi dưới đây và viết xuống câu trả lời, bạn có thể tìm được một cách thức và con đường để đạt được mục tiêu trong tương lai mà bạn hướng đến.

G = Goals (Mục tiêu)

1. Con người lý tưởng mà bạn muốn trở thành là gì? Bản ngã tốt nhất của bạn là? Câu hỏi này song hành với những câu hỏi như “Điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn ngay bây giờ?” “Bạn hình dung về cuộc sống lý tưởng của bạn như thế nào?” “Điều gì quan trọng nhất với bạn?” và “Điều gì bạn thật sự muốn?”

2. Khoảng cách giữa thực tế hiện tại và tầm nhìn của bạn là gì? “Tầm nhìn của bạn về tương lai khác biệt như thế nào so với hiện tại?” “Bản ngã thực khác biệt như thế nào so với bản ngã lý tưởng?”

3. Tại sao tầm nhìn này lại thật sự quan trọng với bạn? “Mục tiêu này sẽ tạo ra khác biệt gì trong cuộc sống của bạn?” “Liệu chúng ta có thể chi tiết hơn về cách thức mà tầm nhìn hoặc mục tiêu này được định nghĩa?”

R = Reality (Story and Strengths) Thực tế (Câu chuyện và sức mạnh)

4. Những điểm mạnh nào mà bạn có thể sử dụng để giúp bạn đạt được mục tiêu?

5. Thách thức chính là gì? “Điều gì đang cản trở bạn đạt được mục tiêu của mình?”

O = Options (Restory) Lựa chọn (Tái kể chuyện)

6. Những chiến lược hữu ích nào bạn có thể áp dụng? “Điểm mạnh, nguồn lực, và tài nguyên nào mà bạn có thể sử dụng để đạt tới mục tiêu của bạn?”

7. Mức độ tự tin để bạn có thể đạt được mục tiêu của mình? “Bạn cảm nhận và nghĩ như thế nào về bản thân khi chúng ta cùng nhìn vào mục tiêu này?” “Điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn vào lúc này?”

W = Way Forward and Will (Action) Tiến về phía trước (Hành động)

8. Bạn có đang sẵn sàng và cam kết? “Bạn sẽ làm điều đó chứ?” “Bạn cam kết bao nhiêu với việc thay đổi và hành động?” “Trên 1 thang từ 1 đến 10, bạn thật sự cam kết bao nhiêu rằng bạn sẽ làm điều này?”

9. Liệu bạn sẽ làm nó vào ngày mai chứ? “Chúng ta có thể viết một hợp đồng cam kết hành động được không?”

Write a Comment