PHÂN LOẠI TÍNH CÁCH

PHÂN LOẠI TÍNH CÁCH

Tính cách là phong thái tâm lí cá nhân quy định cách thức hành động và sự phản ứng của mỗi cá nhân đối với môi trường xung quanh. Hay nói cách khác, tính cách là sự kết hợp của các đặc điểm tâm lí mà dựa vào đó, chúng ta có thể phân biệt cá nhân này với những người khác.

Có nhiều cách phân loại tính cách.

Tính cách có thể được phân loại theo 3 cách sau:

???̣? ?: TÍNH CÁCH BẨM SINH

Mỗi chúng ta khi sinh ra đều đã có những nét tính cách rất riêng. Có cá nhân năng động hoạt bát, nói nhiều, nghịch ngợm nhưng có cá nhân lại trầm lặng, hướng nội, chỉ thích quan sát, thụ động, và lại có cá nhân mang cả hai tính cách trên… Tính cách bẩm sinh sẽ ảnh hưởng tới thói quen suy nghĩ, hành động của mỗi người.

Đương nhiên tính cách bẩm sinh có những tính tốt và tính xấu.

???̣? ?: TÍNH CÁCH DO MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG

Đây là loại tính cách được hình thành do thói quen. Nhưng thói quen này được hình thành thụ động, do môi trường tác động (thường là làm theo người khác).

Loại tính cách này được hình thành lúc nhỏ thì do ảnh hưởng của gia đình, của người nuôi dạy, khi lớn lên thì do đặc thù XÃ HỘI.

???̣? ?. TÍNH CÁCH DO MỖI CÁ NHÂN TỰ XÂY DỰNG

Con người đều hướng đến sự TỰ DO. Tự do đơn giản là ta có quyền tự quyết định và tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình.

Loại tính cách này được gọi dưới một cái tên rất hay, đó là GIÁ TRỊ CỐT LÕI.

Giá trị cốt lõi cũng chính là những TÍNH CÁCH mà cá nhân LỰA CHỌN cho mình.

Quá trình xây dựng giá trị cốt lõi bắt đầu từ những việc sau:

  1. Tìm hiểu tính cách bẩm sinh, tính cách do môi trường ảnh hưởng của cá nhân.
  2. Tìm hiểu MONG MUỐN tính cách trong tương lai của chúng ta.
  3. LỰA CHỌN tính cách để làm giá trị cốt lõi.
  4. Làm rõ những giá trị cốt lõi đó (Trách nhiệm là gì? Tôn trọng là gì?). Đưa ra nhận thức và phương châm hành động tương ứng.
  5. Kiểm soát mọi lời nói, hành động, suy nghĩ của chúng ta tuân theo những giá trị đó.
  6. Nhận phản hồi và điều chỉnh.

Có một điều rõ ràng là dù phân loại theo cách nào, tính cách bẩm sinh vẫn luôn là điều cốt lõi, là cái luôn đồng hành với mỗi cá nhân.

Hiểu được tính cách bẩm sinh của mình hoặc người khác giúp bạn cải thiện rất nhiều vấn đề trong các mối quan hệ cuộc sống, từ người thân, bạn bè đến đồng nghiệp…

Sinh trắc vân tay giúp bạn hiểu rõ được tính cách bẩm sinh của mình thông qua việc phân loại tính cách dựa trên 3 chủng vân tay chính: vân tay nước, vân tay núi, vân tay đại bàng.

Write a Comment